životnost řezných nástrojů

Jak prodloužit životnost řezných nástrojů?

Přestože je životnost řezných nástrojů především v kompetenci jejich dodavatelů, existuje několik faktorů, které může ovlivnit dodavatel emulzní kapaliny.

Ujistěte se, že používáte optimální provozní kapalinu pro potřeby Vaši výroby

Bohužel, neexistuje univerzální kapalina vhodná k obrábění všech materiálů. Naopak, jednotlivé emulze se liší svým složením a vlastnostmi, které je předurčují ke specializovanému užití. Nevystavujte svou výrobu reklamacím nespokojených zákazníků. Požadujte po svém dodavateli optimální kapalinu pro Váš provoz a zbavte se zbytečných nákladů na častou výměnu opotřebených řezných nástrojů.

Jak tedy emulze ovlivňuje životnost řezných nástrojů?

Vhodná emulze aplikovaná dle konkrétních podmínek Vašeho provozu zajistí ideální řezné podmínky. Opotřebení řezných nástrojů tak bude minimální, stejně jako Vaše náklady na jejich výměnu.

Dalším příznivým efektem odborně vybrané emulze je zabránění vzniku nárůstků na obráběcím břitu. Ty vznikají, pokud je výkon obráběcí kapaliny nedostatečný pro danou situaci. Nahromaděné nárůstky se po čase odlomí a znehodnotí povrch nože. Způsobené nepřesnosti na obrobcích mohou být spolu s optickými vadami důvodem nespokojenosti Vašich zákazníků a každopádně i Vašeho ekonoma.

Minimální opotřebení nástrojů vyžaduje také bezchybnou aplikaci emulze do místa řezu

Optimální emulzní kapalina je jen část úspěchu. Důležitou roli hraje také její použití. Není-li místo řezu zásobováno dostatečným proudem kapaliny, dochází k teplotním šokům, které znehodnocují řezný nástroj mikrotrhlinami. Kromě zvýšených nákladů na nástroje, jsou výsledkem opět vady na obrobcích a rostoucí riziko nespokojeného zákazníka. Nepřipusťte tyto kompromisy v kvalitě, důrazně žádejte odborný servis a zajistěte si ideální podmínky pro bezchybné obrábění.

Chcete se o možnostech prodloužení životnosti řezných nástrojů dozvědět více? Potřebujete vybrat optimální kapalinu pro Vaši výrobu nebo prodiskutovat způsob jejího efektivního užití? Využijte naše nezávazné poradenství a získejte všechny potřebné informace. Rádi s vámi celou problematiku probereme a umožníme Vám se kvalifikovaně rozhodnout.

Ano, chci zjistit více!
chladicí emulze

"My vám dáme lepší kapalinu. Ta zabere." Je vám to povědomé? Zjistěte více

fluid management

Fluid management vám zajistí vyšší zisk a produktivitu strojů. Zjistěte více

filtrace kapalin

Má-li výroba šlapat hladce bez filtrace emulzních kapalin to nepůjde. Zjistěte více

mísení emulzních kapalin

Zásadní chyby v mísení emulzní kapaliny a jak se jim vyvarovat. Zjistěte více