Inteligentní systém přípravy a vedení řezné kapaliny přímo ke strojům

Mazaně navržený systém přípravy a doplňování obráběcích kapalin výrazně sníží jejich spotřebu a zvýší produktivitu práce. Navíc zlepší bezpečnost a hygienický status vaší výroby.

Jak to funguje?
01
Mísírna řezné kapaliny
Automatický směšovač přidává do vody předepsané množství emulzního koncetrátu a řezná kapalina tak získává maximální účinnost během procesu obrábění. Vyhnete se tak nekvalitnímu smísení, ke kterému dochází při ručním mícháním obsluhou stroje.
Nezávazná poptávka

> Více o problematice mísení kapalin

Maximální účinnost - Kapalina je namíchána v ideálním poměru pro maximální efekt během obrábění.

Nižší spotřeba - Směšovač dávkuje pouze tolik, kolik je třeba. Namíchaná kapalina výjde, díky tomu, levněji.

Šetří čas - Zaměstnanci nemusí ztrácet čas přípravou kapaliny a mohou se věnovat své hlavní práci.

Méně starostí - Odpadá nutnost přenášení hadic či kanystrů s obráběcí kapalinou po hale.

Čisté řešení - Z podlahy zmizí louže rozlité kapaliny a provozovna získá vyšší hygienický standard.

Bezpečnost práce - Ostranění rizika uklouznutí pracovníků po rozlité kapalině.

02

Potrubní
rozvod

Důmyslně navržený potrubní rozvod dopraví namíchanou řeznou kapalinu ke všem strojům. Kdekoliv na hale je zároveň možné zřídit výdejní místo kapaliny. Pracovníci tak nemusí řešit problém neustálého přemisťování kapalin ve vědrech a vaše provozovna zůstane čistá.

Nezávazná poptávka

03

Dávkovač

do strojů

Dávkovače umístěné na strojích za vás hlídají nastavené množství emulze a vody, která se vlivem vysoké teploty rychleji odpařuje. Nedochází tak k výkyvům v koncentraci řezné směsi a obráběcí kapalina si udržuje stálou ochranu před vznikem koroze a bakteriálním napadením. To má pozitivní vliv na životnost samotné kapaliny i řezných nástrojů.

Nezávazná poptávka

> Více o problematice doplňování kapalin

Stálá koncentrace - Automatické dávkování eliminuje výkyvy v koncetraci emulze a vody v řezné směsi.

Ochranná funkce - Vhodná koncetrace řezné směsi chrání kapalinu před korozí a napadením bakteriemi.

Delší životnost - Udržování správné koncetrace prodlužuje životnost kapaliny a řezných nástrojů.

Srovnání systémů

Automatické míchání řezné kapaliny pomocí směšovače

Nastavitelná regulace koncentrace emulze a vody v řezné směsi

Vedení obráběcí kapaliny potrubním rozvodem ke strojům

Možnost zřízení výdejních míst řezné kapaliny kdekoliv po provozovně

Automatické doplňování kapaliny při poklesu hladiny ve vaně stroje

Počítačem řízené nastavení koncentrace řezné směsi

Manuální příprava
Cenovou nabídku vypracujeme dle konkrétních podmínek vašeho provozu. Nezávazně a zdarma.
Nezávazná poptávka
Roman Lupínek - řezné kapaliny

Již 15 let pomáháme českým obrobnám odstraňovat nedostatky obráběcího procesu. Díky tomu mohou soustředit veškerou pozornost na bezchybné plnění požadavků svých zákazníků, zatímco se ostatní potýkají s provozními komplikacemi.

Roman Lupínek
Jednatel společnosti SERV 4 IN s.r.o.

0 % rizika

Mazané řešení přípravy řezné kapaliny pro váš strojový park

Vyžádejte si cenovou nabídku instalace CorSystem pro váš provoz. Nezávazně a zdarma.

Jsme zvyklí jednat okamžitě. Ozveme se vám do 24 hodin.